Thursday, 29/9/2022 UTC+2
Dobry Serwis internetowy!

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance

Post by relatedRelated post

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance
W pewnych sytuacjach dochodzi do bardziej skomplikowanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, wtedy jesteśmy w stanie zdobyć odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w następstwie tego to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie. Ale nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Na przykład na poszkodowanym może ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/. Niekiedy w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest obowiązkowa za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Odpowiednio wobec tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wówczas wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, również dla poszkodowanego.

About

Teksty: